Alan Francis Baron Alanbrooke, opr. Alan Francis Brooke, 23.7.1883-17.6.1963, britisk officer. Ved 2. Verdenskrigs begyndelse var han general, i 1941 blev han chef for imperiets generalstab og i 1942 for stabschefernes komité. I denne stilling var han premierminister Churchills nærmeste militære rådgiver og fik betydelig indflydelse på hele den allierede strategi. Alanbrooke blev udnævnt til feltmarskal i 1944.