Aktieselskabsregisteret, se Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.