Akish, i GT konge i filisterbyen Gat. Han tog venligt imod David, da denne var på flugt fra kong Saul, og skænkede ham landsbyen Siklag i det sydlige Juda som lensbesiddelse ( 1.Sam. 27, 1-6).