Akimelek er navnet på bl.a. to præster i Det Gamle Testamente; den enes slægt blev næsten udryddet af kong Saul som straf for at have ydet husly til David (1.Sam., kap. 21-22).