Akerselva, ca. 8 km lang norsk elv, som fra søen Maridalsvannet i nord løber til Oslo i syd med udløb i Oslofjorden; nederste del er lagt i tunnel. I midten af 1800-t. anlagdes der langs elven en række industrier, som udnyttede vandkraften. Dette var stærkt medvirkende til Oslos efterfølgende store industrielle og befolkningsmæssige vækst. Arbejderne bosatte sig tæt ved fabrikkerne, og endnu 100 år efter er området øst for Akerselva overvejende beboet af lavindkomstgrupper. I dag ligger der kun få industrier, og de gamle industribygninger huser forskellige former for servicevirksomheder. Store arealer langs elven er udlagt som grønne områder. En sti følger den i dag meget rene elv fra udspringet, til den løber ind i tunnelen.