Akademiraadet, det råd, der står i spidsen for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Se også Det Kongelige Danske Kunstakademi.