Aj var en by, som svarer til det nuværende et-Tell, nord for Jerusalem. Omtalt i Det Gamle Testamente som erobret og ødelagt af Josva (Jos. 7,2-8,29). Byen var beboet i tidlig bronzealder og begyndelsen af jernalderen; arkæologiske udgravninger af Aj har spillet en rolle i diskussionen om Israels indvandring. Aj er et semitisk ord og betyder 'ruin'.