Aineias, Aineias Taktikos, græsk militærhistoriker fra 300-t. f.Kr., den første, vi kender. Kun hans værk om belejring af byer er bevaret. Aineias Taktikos var selv militærperson, men identifikationen med Aineas fra Stymfalos, der var general for Det Arkadiske Forbund i 367, er usikker. Hans betydning ligger især i de oplysninger, han giver om sociale og økonomiske forhold. Sprogligt set er han interessant for studiet af det hellenistiske sprog koine.