Ahms Kursus, privat dag- og aftenkursus i København 1939-88, oprettet af Axel Ahm (1907-88). Undervisningen, der foregik på Nørrevold og i Fiolstræde, forberedte til mellemskole- og realeksamen, præliminær- og studentereksamen; fra 1960'erne også til korrespondenteksamen. Ahms Kursus var dominerende i hovedstaden og dækkede et behov hos mange, som ikke havde opnået en eksamen i det offentlige skolesystem. Omkring 1970 gik der 1100-1200 kursister. Afskaffelsen af realeksamen (1975) medvirkede til, at Ahms Kursus blev urentabelt i 1980'erne.