Agrippina den Yngre, Julia, 15-59, datter af Germanicus og Agrippina den Ældre og mor til den senere kejser Nero med Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Agrippina blev i år 49 gift med kejser Claudius, som hun ifølge traditionen forgiftede for at bringe Nero til magten. Selv blev hun myrdet på foranledning af Nero.