Agrippa, romersk skeptisk filosof, 1. årh. e.Kr.; se Ainesidemos.