Agnes, 1249-ca. 1290, dansk prinsesse og abbedisse, yngste datter af Erik 4. Plovpenning og hans dronning Jutta af Sachsen. Agnes stiftede i 1263 Skt. Agnete Kloster for dominikanernonner i Roskilde, sikkert tvunget af kongemagten. Hun flygtede fra klosteret sammen med søsteren Jutta ca. 1271 og sluttede sig til kong Erik 5. Klippings fjender.