Agis 4., konge af Sparta 244-41 f.Kr. Han søgte inspireret af stoikeren Sfairos at genskabe det gamle spartanske samfund. Hans plan om at mangedoble antallet af spartanske borgere ved en gældssanering og nyfordeling af jorden blev nedstemt i gerusia. Hans revolutionære forsøg på at afsætte sin medkonge Leonidas endte med, at han blev stillet for en forfatningsstridig forfatningsdomstol, som fik ham dødsdømt og henrettet.