Agis 4. var konge af Sparta 244-241 f.v.t. Han forsøgte, inspireret af stoikeren Sfairos, at genskabe det gamle spartanske samfund. Hans plan om at mangedoble antallet af spartanske borgere ved en gældssanering og nyfordeling af jorden blev nedstemt i gerusia, det spartanske gammelmandsråd. Hans revolutionære forsøg på at afsætte sin medkonge Leonidas endte med, at han blev stillet for en forfatningsstridig forfatningsdomstol, som fik ham dødsdømt og henrettet.