Aginsk-Burjatiske Autonome Kreds, tidligere russisk region, et bjergrigt område SØ for Bajkalsøen i Tijatiregionen ved grænsen til Kina; 19.000 km2 og 77.200 indb. (2010), hvoraf etniske burjatere udgør 63% og russere 35%. Aginskoje var kredsens hovedstad (15.600 indb. (2010)). Efter opløsningen af Sovjetunionen blev der rejst krav om større grad af selvstyre, herunder sammenslutning med Burjatien. Området er præget af landbrug med fåre- og kvægavl samt skovbrug og træindustri. Ved en folkeafstemning i kredsen og Tjitaregionen i marts 2007 stemte et overvældende flertal for en sammenlægning af de to regioner, hvilket skete året efter, hvor Den Transbajkalske Region blev oprettet.