Agfacolor, den første europæisk fremstillede farveomvendefilm til dias, udviklet af Agfa og markedsført 1936. Agfacolor gjorde sammen med Kodachrome-filmen farvefotografering med småbilledkamera almindelig tilgængelig. Det blev fra 1976 varemærke for Agfas farvenegativfilm.