Agersø Sund, farvandet mellem Agersø og Stigsnæs; 10 km langt og ca. 2 km bredt. Sundet forbinder Østerrenden i Storebælt med Smålandsfarvandet. Det 25-50 m dybe løb dannede grundlag for anlæg af Gulfs (nuv. Q8) og SEAS' dybvandshavn ved Stigsnæs i begyndelsen af 1960'erne.