Agenda 2000, handlingsprogram, der har til formål at styrke udvidelsen af Den Europæiske Union og fastlægge EUs finansielle rammer. Agenda 2000 blev udfærdiget af EU-Kommissionen i 1997, og den politiske aftale om programmet blev truffet af stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd i Berlin i 1999. Det førte s.å. til vedtagelsen af en række lovgivningstekster, der bl.a. omhandler de politiske og økonomiske kriterier for optagelse, videreførelse af landbrugsreformer og integrering af miljøhensyn i landbrugspolitikken samt effektivisering af EUs strukturfonde og Samhørighedsfonden.