Agathon, ca. -445-ca. -400, græsk tragediedigter, vandt 1. tragediepris (se tragedie) første gang i Athen 416, emigrerede ca. 410 til Makedonien, hvor han døde. Hans værker er, bortset fra korte citater, tabt. Ifølge Aristoteles brød Agathon med traditionen i to henseender, dels ved at fjerne det handlingsintegrerede kor og indlægge mellemakts-korstykker som senere i den ny komedie, og dels ved én gang at erstatte det sagnhistoriske emne med en frit opfunden handling. I Platons Symposion optræder Agathon som en begavet og velformuleret ung mand, men indbildsk og overfladisk og derfor et let bytte for Sokrates' kritik.