Agag, amalekitternes konge, som blev dræbt af Samuel (1.Sam. 15,32f.). En konge af samme navn omtales i 4.Mos. 24,7, men det er muligvis den samme person.