Affaldsdepotloven, Depotloven, lov om registrering og tinglysning af jordforureninger forårsaget af ældre deponier af affald eller spild af farlige stoffer mv. Loven supplerede reglerne om forureninger af yngre dato i Miljøbeskyttelsesloven. Den blev vedtaget 1990 og ophævet 2000 med vedtagelse af Jordforureningsloven.