Advokaten, medlemsblad for Det Danske Advokatsamfund. Advokaten udgives af Det Danske Advokatsamfund som en fortsættelse af Advokatbladet (1958-79) og Sagførerbladet (1922-57). Der bringes især stof af interesse for advokater, herunder advokatnævnskendelser.