Adrien de Gerlache de Gomery, Adrien-Victor-Joseph, baron de Gerlache de Gomery, 2.8.1866-4.12.1934, belgisk søofficer og polarforsker. De Gerlache var i 1897-99 leder af en belgisk polarekspedition med skibet Belgica, der med store videnskabelige resultater udforskede oceanet, øerne og det antarktiske kystland syd og sydvest for Ildlandet; herunder var Belgica i mere end et år indefrosset i drivisen. I 1905 førte de Gerlache Belgica på hertug Philippe d'Orléans' ekspedition til farvandet mellem Grønland og Svalbard, og det lykkedes at nå ind til øerne ud for Østgrønland mellem 77° og 78 1/2° n.br. Længere mod nord var man aldrig nået, og han tegnede en skitse af kysten og navngav flere lokaliteter.