Adramyttion, det antikke navn for byen Edremit i det nordvestlige Tyrkiet. Adramyttion var et vigtigt trafikknudepunkt med en god havn og havde sin glansperiode omkring Kristi fødsel.