Adolf Jensen, Adolf Severin Jensen, 1866-1953, dansk zoolog. I 1892 ansattes han ved Zoologisk Museum, hvor han var professor i zoologi 1917-36 og højt værdsat som lærer. Efter Tjalfe-ekspeditionen 1908-09, som han ledede, kom han til at spille en central rolle i udviklingen af det grønlandske fiskeri. Før og efter professortiden beskæftigede han sig indgående med systematikken hos nordatlantiske og grønlandske fisk og fossile og nulevende muslinger. Mindre, biologiske arbejder vidner om evnen til fine iagttagelser i naturen.