Adolf Ivar Arwidsson, 1791-1858, finsk historiker og digter, en af de ledende skikkelser i den såkaldte første nationale vækkelse efter Ruslands annektering af Finland i 1809. Arwidsson blev afskediget fra Helsinki Universitet pga. sine stærkt nationalistiske og kritiske avisartikler og andre skrifter og var nødt til at flytte til Stockholm (1823), hvor han fortsatte sit målbevidste arbejde for vækkelse af finsk-nationalistiske følelser. Det senere ofte gentagne slagord "svenskere er vi ikke, russere vil vi ikke blive, lad os være finner" tilskrives imidlertid fejlagtigt Arwidsson.