Adolf Deißmann, 1866-1937, tysk evangelisk teolog, fra 1908 professor i NT i Berlin. Hans banebrydende filologiske indsats bestod i at vise, at nytestamentligt græsk var udtryk for folkesproget (koine) samt i at sondre mellem kunstbrev (epistel) og privatbrev. Blandt hans bøger blev Licht vom Osten (1908) især kendt. Deißmann var også kirkepolitisk aktiv, bl.a. i den økumeniske bevægelse.