Adolf 3., 1160-3.1.1225, greve af Holsten fra 1164. Adolf efterfulgte sin far Adolf 2. som greve, men hans forhold til Danmark blev katastrofalt. Han støttede et oprørsforsøg fra biskop Valdemar Knudsen af Slesvig og måtte afstå det nybyggede Rendsborg. I 1201 led han nederlag til hertug Valdemar, den senere Valdemar 2. Sejr, og blev taget til fange. Ved sin løsladelse i 1203 måtte han give afkald på Holsten og tage ophold på greveslægtens stamslot, Schauenburg, hvor han døde.