Admiralitet, (arab., vist amir al-rahl af amir 'fyrste, øverstkommanderende (emir)', al-rahl 'transport' og -itet lat. -itas som kan angive funktion), øverste administrative og militære ledelsesorgan for en orlogsflåde. Admiralitet kendes fra 1500-t. og var oprindelig kollegiale organer, der tillige havde juridiske beføjelser i ledelsen af søhandelen. Fra 1600-t. fik betegnelsen sin nuværende snævrere betydning. Det engelske Admiralty har dannet forbillede også for Danmark, hvor et admiralitet blev etableret i 1655.