Administrations- og Personaledepartementet, indtil 1994, departement i Finansministeriet med effektivisering af forvaltningen og statens personaleadministration som sagområde. Departementet dannedes 1988 ved sammenlægning af Administrationsdepartementet (oprettet 1960) og Lønnings- og Pensionsdepartementet (oprettet 1958), og indgik i 1994 sammen med Budgetdepartementet i det nyoprettede Finansdepartement.