Adam G. Bøving, Adam Giede Bøving, 1869-1957, dansk-amerikansk zoolog, magister i 1894 og ansat i 1902 ved Zoologisk Museum i København. I 1913 emigrerede han til USA, hvor han indtil 1939 virkede ved Bureau of Entomology, US Department of Agriculture i Washington, DC. Bøving var sin tids største kender af billelarver. Hans hovedværk (1931), skrevet sammen med amerikaneren F.C. Craighead, er en oversigt over billernes larvetyper med en diskussion af larvekarakterernes betydning for gruppens systematik.