Adalbert af Mainz, 1137, kansler og rådgiver for kejser Henrik 5. i investiturstriden, hvorfor kejseren i 1111 udnævnte ham til ærkebiskop af Mainz. Adalbert tog dog senere pavens parti mod kejseren i de fortsatte stridigheder.