Adalbert Falk, 1827-1900, preussisk politiker. Som preussisk kultusminister fra 1872 gennemførte Falk Bismarcks kulturkamp, dvs. den liberale lovgivning, der tog sigte på politisk og kulturel undertrykkelse af de tyske katolikker og på styrkelse af staten på kirkens bekostning. Falk tog i 1879 sin afsked, efter at Bismarck havde afbrudt samarbejdet med de nationalliberale og nedtrappet kulturkampen.