Acta Archaeologica, nordisk arkæologisk tidsskrift, grundlagt 1930. Tidsskriftet rummer artikler på hovedsprogene om emner inden for europæisk arkæologi. Hovedvægten lægges på forhistorie og middelalder i Norden samt klassisk og nærorientalsk arkæologi. Hovedredaktører har siden første årgang været Johs. Brøndsted (1930-48), C.J. Becker (1948-84) og Klavs Randsborg (fra 1984).