Acinetobacter, (gr. a-kinetos 'u-bevægelig' og bactrum 'stav'), stavformet, gramnegativ, ubevægelig bakterie, som findes overalt i naturen og som normalflora på dyrs og menneskers overflader. Acinetobacter er vigtig for nedbrydning af organisk materiale i naturen. Den regnes ikke for sygdomsfremkaldende, men er dog ofte årsag til infektioner hos immunsvækkede patienter på hospitaler og er resistent over for antibiotika.