Achtamar, Ahtamar, ø i søen Van i det østlige Tyrkiet. Kendt for den armenske Helligkors-kirke, bygget 915-21 af arkitekten Manuel som en karakteristisk armensk kombination af centralkirke og basilikaform. Dens ydermure er rigt dekorerede med relieffer, dels vinranker og dyremotiver, dels apostel- og bispeportrætter, Guds Moder, bibelske scener samt et stifterbillede af kong Gagik, en fyrste af Artsruni-slægten. Indvendig er der freskoer med fortrinsvis nytestamentlige scener. I den osmanniske periode var Achtamar et vigtigt kirkeligt center.