Académie internationale de droit comparé, engelsk International Academy of Comparative Law, en international videnskabelig forening, hvis medlemmer mødes hvert fjerde år. Gennem sammenlignende studier af verdens retssystemer er formålet at klarlægge forskelle og ligheder mellem de forskellige nationale systemer for derigennem at få inspiration til reformer og ensretning eller harmonisering af retssystemerne. Se også komparativ ret.