Abu Hurayra, syrisk stenalderbebyggelse ved Eufrat 130 km øst for Aleppo. Levnene viser overgangen fra den sene fase af jægerstenalderen (palæolitikum) i 8000-t. f.Kr. til den efterfølgende bondestenalder (neolitikum) i 7000-6000-t. f.Kr. I bondestenalderen dækkede bebyggelsen, som omfattede lerstenshuse og gader, mere end 15 ha og var antagelig blandt de største af de tidlige landsbyer i Vestasien.