Abu Hanifa, ca. 699-767, muslimsk retslærd og teolog. Abu Hanifa tog energisk del i den tidlige diskussion om den rette islamiske livsførelse og betragtes som stifter af en af sunniislams fire retsskoler, den hanafitiske, som i dag er den dominerende i Tyrkiet og flere af de nye selvstændige muslimske stater i Centralasien.