Abu Bakr ibn Muhammad al-Karaji, matematiker, virksom i Baghdad omkring år 1000. På basis af bl.a. al-Khwarizmis og Diofants arbejder udviklede han en aritmetisk baseret algebra, som blev videreført af al-Samawal ca. 150 år senere.