Absidia, slægt med ca. 20 arter mugsvampe; lever overvejende af at nedbryde dødt organisk materiale i jord. Nogle arter lever dog som parasitter på dyr og mennesker.