Abraham Sahlstedt, 1716-1776, svensk sprogforsker, kritiker og politiker. Sahlstedt, der er blevet kaldt den svenske litteraturkritiks fader, fik størst betydning gennem sit værk Försök till en svensk grammatica (1747) og Svensk ordbok med latinsk uttolkning (1757), der begge længe stod som autoriteter i sprogrigtighedsspørgsmål. Politisk tilhørte han partiet Hattarna.