Abildå, vandløb i Vestjylland,tilløb til Vorgod Å, 15 km vest for Herning. Åen udspringer 47 m.o.h. ca. 3 km vest for Trehøje og løber i en bred dal mod syd og sydøst ca. 14 km til udløbet i Vorgod Å ved Abildtrup og landevejen mellem Ringkøbing og Herning (rute 15). Fra Trehøje (102 m.o.h.) er der udsigt over dalen med et tidligere brunkulsleje og byen Abildå.