Abija, flere personer i GT, bl.a. 1 en søn af Samuel (1.Sam. 8,2). 2 kong Salomons barnebarn, der ifølge 1.Kong. kap.15 var konge i Juda. 3 kong Jeroboam 1.s søn, hvis død afspejlede slægtens skæbne (1.Kong. kap.14).