Abiezer, to personer i GT. Den første er en benjamit fra Anatot, der var en af Davids 30 helte (2. Sam. 23,27). Den anden er et af slægtsoverhovederne i Manasses stamme (Jos. 17,2).