Abiezer er to personer i Det Gamle Testamente. Den første er en benjamit (medlem af en israelitisk stamme, hvis stamfader er Benjamin) fra Anatot, der var én af Davids 30 helte (2. Sam. 23,27). Den anden er et af slægtsoverhovederne i Manasses stamme (Jos. 17,2).