Abel er flere byer nævnt i Det Gamle Testamente, fx Abel-Bet-Maaka, det nuværende Abil el-Qamh i det sydlige Libanon, erobret af David (2. Sam. kap. 20), og Abel-Mehola ('dansens eng') i Jordandalen, profeten Elisas hjemby (1.Kong. 19,16).