Abdallah 2., f. 30.1.1962, konge af Jordan fra 1999, søn af Hussein 1. Abdallah er blevet militært uddannet i USA og Storbritannien, og i 1994 blev han chef for Jordans specialtropper. Kort før Husseins død blev tronfølgen overraskende ændret, således at Abdallah overtog rangen af kronprins fra Hassan (f. 1947), kong Husseins bror. Abdallah har fastholdt Jordans profil som mægler i de mellemøstlige konflikter, ikke mindst i forholdet mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre. I forbindelse med krigen mod Irak i 2003 og den efterfølgende krise i Irak har han flere gange fremsat kritik af USA, samtidigt med at han omhyggeligt har sikret, at forholdet til supermagten ikke for alvor er blevet tilspidset. Abdallah har fortsat en moderat liberalisering af det politiske liv i Jordan, ligesom han har taget initiativer til en fortsat liberalisering af den jordanske økonomi. Han har opretholdt en hård kurs i forhold til militante islamistiske kredse i landet.