Abaco Islands, to øer i den nordlige del af Bahamas, 200 km øst for Florida; ca. 2500 km2, 17.200 indb. (2010). De sumpede øer er kun i beskedent omfang opdyrkede, men fra øernes fyrreskove leveres en del (skibs-)tømmer. Marsh Harbour på Great Abaco Island har lystbådehavn, og øerne er besøgsmål for især nordamerikanske turister.