Aarhus Å

Aarhus Å, 32 km langt vandløb der afvander 324 km2 i Østjylland. De vigtigste tilløb er Sommerbæk, Jeksen Bæk, Tåstrup Bæk, Lyngbygård Å, Voldbæk samt Døde Å. Fra sit udspring i Stilling-Solbjerg Sø følger åen en smeltevandsdal mod nordvest til Tarskov Mølle, hvor den løber mod nordøst ind i den brede Aarhus Ådal.

Her blev åløbet i begyndelsen af 1960'erne omlagt og udrettet mellem diger til en nordlig kanal på en strækning vest for Brabrand Sø. Kanalerne blev skøjfet igen i 2003 ved det 210 ha store naturgenopretningsprojekt Årslev Engsø som led i Vandmiljøplan II (vandmiljøplaner). Samtidig genskabte man slyngningerne på Aarhus Å og Lyngbygård Å og lod de to åers vand oversvømme engområdet.

Åen fortsætter videre til Aarhus gennem Brabrand Sø hvor der i 1988-95 ved et restaureringsprojekt blev opgravet 500.000 m3 fosforholdigt slam fra søbunden. Åløbet gennem Aarhus til Åhavnen og Aarhus Bugt blev i 1930'erne rørlagt af trafikale og hygiejniske årsager. I 1989 besluttede Aarhus Byråd at frilægge åen fra Christians Bro til Aarhus Havn. Dette markante og prisbelønnede byfornyelsesprojekt blev afsluttet i 2009.

Aarhus Å har tidligere været stærkt belastet med tilførsel af næringsstoffer. Men en bedre styring af spildevandsproblematikken har medført at åens tilstand er i bedring især på det midterste forløb mellem Hørning og Skibby. Aarhus Å er desuden i dag hjemsted for en lang række rentvandskrævende vandløbsdyr. Visionerne for de kommende års indsats til forbedring af åens miljø er fremlagt i Spildevandsplanen 2006-09. Årslev Engsø og Brabrand Sø udgør et EF-habitatområde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig