Aage Rasmussen, 24.5.1855-6.7.1932, dansk søofficer og ingeniør, 1912-25 direktør for maskinistundervisningen. Rasmussen interesserede sig meget for teknik, og efter afgang fra søofficersskolen fik han mulighed for at uddanne sig i England i maskinteknik. I 1883 blev han underdirektør på Orlogsværftet og tre år senere chef for værftets ingeniørskole. Han fik stor betydning for uddannelsen af maskinister i Danmark, og hans lærebog, Læren om Skibsdampmaskinen, udkom i otte udgaver fra 1888 til 1936.